Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913247
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
973
1458
13448
3883856
38434
86535
3913247
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 13:19:31

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ส่วนสาธารณสุข

ส่วนสาธารณสุข

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

001                                                                          นางสาวดวงรัตน์ มุงคุณคำชาว
                                                                   หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            

 

                003                                                         002  
                        นางสาวรัตติยา ดอนลาดบัตร                                                                         นางสาวนิตญา ใจเที่ยง
                                 ผู้ดูแลเด็ก                                                                                              ผู้ดูแลเด็ก
                                                                  004
                                                                        นาง/นางสาว...............
                                                                          แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองคลัง

001                                                                                นางเจนจิรา ศรีรักษ
                                                                              ผู้อำนวยการกองคลัง

                  002                                                      003
                            นางสาวระพีพร ตังตา                                                                           นางสาวปัญญกัญญ์ อุชาดี
                          นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                               นักวิชาการพัสดุ
                  004                                                      005
                            นางหทัยรัตน์ รังวัสสา                                                                                 นางสาวเกษรา ครยก

                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                                                                         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
                                                                    006
                                                                            นางสาวสุพรรณี ปรัสพันธ์
                                                                              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ส่วนสำนักปลัด

  001
นายศรัญญูภัทร  โพธิ์ศรี
ปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

 

 002
นายมงคล ภูโบราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

   003                 004               005
             นางอังคณา จงภักกลาง                                นางสาวสุปิญญา มุงคุณคำชาว                           จ่าเอกอนุชา โคตรศรีวงษ์ หัวหน้า 
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว
    006                007              008
            นางสาวเสาวภา แก้วทะชาติ                                 นาย...............                                           นางดารา นามวงค์
                     บุคลากร                                  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             นักพัฒนาชุมชน
    009               010               011
            นางสาวนุชรินทร์ นาหนองตูม                             นาง/นางสาว..........                                       นายทักษิณ ดวงประโคตร
                 เจ้าพนักงานธุรกา                                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                                         นักการภารโรง
                                                                 012
                                                                            นางเดือนเพ็ญ ทำใหม่
                                                                                      แม่บ้าน

       

ส่วนโยธา

001                                                                                นายสุรพัศ แสนโสภา
                                                                                ผู้อำนวยการกองช่าง

       002               003              004
               นายเกียรติศักดิ์ พันธ์ภักดี                                    นายสุวัฒน์ ผดุงน้อย                                     นายราเชฐ  เช่นงูเหลือม
                      นายช่างโยธา                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                           คนงานทั่วไป

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562