Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

4083369
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
10
119
337
4081957
4616
3774
4083369
Your IP: 34.204.193.85
Server Time: 2020-05-27 02:48:05

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ส่วนสำนักปลัด

  001
นายศรัญญูภัทร  โพธิ์ศรี
ปลัดองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

 

 002
นายมงคล ภูโบราณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

   003                 004               005
             นางอังคณา จงภักกลาง                                นางสาวสุปิญญา มุงคุณคำชาว                           จ่าเอกอนุชา โคตรศรีวงษ์ หัวหน้า 
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว
    006                007              008
            นางสาวเสาวภา แก้วทะชาติ                                 นาย...............                                           นางดารา นามวงค์
                     บุคลากร                                  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             นักพัฒนาชุมชน
    009               010               011
            นางสาวนุชรินทร์ นาหนองตูม                             นาง/นางสาว..........                                       นายทักษิณ ดวงประโคตร
                 เจ้าพนักงานธุรกา                                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                                         นักการภารโรง
                                                                 012
                                                                            นางเดือนเพ็ญ ทำใหม่
                                                                                      แม่บ้าน

       

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562