Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913335
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1061
1458
13536
3883856
38522
86535
3913335
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 14:41:37

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ชุมชนบ้านหนองขามหมู่ 7

บ้านหนองขามห มู่ที่ 7
ตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

1. ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน  บ้านหนองขามแยกออกมาจากบ้านหลุบเลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545 เมื่อบ้านหนองขามแยกออกจากบ้านหลุบเลา หนองขามซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะจึงได้ตกมาเป็นของบ้านหนองขาม และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองขาม  ตามชื่อของหนองขาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2545  เมื่อปี พ.ศ.2553  ได้มีการก่อตั้งวัดป่าไม้งามหนองขาม-หลุบเลา ขึ้น โดยพระมหานิพนธ์ ขันติพลเป็นผู้ก่อตั้ง

2. รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    1. นายเปลี่ยน  บรรดิษฐ์
    2. นายเปลี่ยน  บรรดิษฐ์ (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

3. วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
    เดือนอ้าย  ประเพณีบุญข้าวกรรม (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญข้าวกรรม)
    เดือนยี่   ประเพณีบุญคูณข้าว (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญคูณข้าว)
    เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่
    เดือนสี่   ประเพณีบุญพระเวส
    เดือนห้า   ประเพณีวันสงกรานต์
    เดือนหก   ประเพณีบุญบั้งไฟ
    เดือนเจ็ด  ประเพณีทำบุญซำฮะ (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญซำฮะ)
    เดือนแปด  ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา
    เดือนเก้า  ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
    เดือนสิบ   ประเพณีทำบุญข้าวสาก
    เดือนสิบเอ็ด  ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
    เดือนสิบสอง  ประเพณีทำบุญกฐิน

4. ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    4.1 รายชื่อหมอยาแผนโบราณ/หมอเป่า   
         1) นายแพทย์  (ไม่ทราบนามสกุล) (เสียชีวิตแล้ว)   
         2) นายสุธี  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)   
         3) นายกลม  พิเคราะห์ผล  (เสียชีวิตแล้ว)   
         4) นายลุย  โพธิ์ศรี เสียชีวิตแล้ว)

    4.2 รายชื่อหมอขวัญ/หมอสูตร
         1) นายตุ่น  ติงยะ  (เสียชีวิตแล้ว)
         2) นายกัน  ภูคำน้อย  (เสียชีวิตแล้ว)
         3) นายคูณ  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)
         4) นายแสวง  แสนบุตร 
         5) นายบัวศรี  โพธิ์ศรี 
         6) นายสงวน  โพธิ์ศรี  
    4.3 รายชื่อหมอตำแย   
         1) นางหอม  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)
         2) นางผิว (ไม่ทราบนามสกุล) (เสียชีวิตแล้ว)   
         3) นางสอน  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)  
         4) นางจันดี  ค่อมบุสดี  (เสียชีวิตแล้ว)   
         5) นางบุญ  แสนสวนจิต  (เสียชีวิตแล้ว)   
         6) นางพุธ  พิเคราะห์ผล  (เสียชีวิตแล้ว)

     4.4 หมอแคน   
         1) นายนายกัน  อาษาสนา (เสียชีวิตแล้ว)   
         2) นายมุ่ง  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)

     4.5 หมอจ้ำ   
         1) นายคูณ  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)

 

 

ผู้ให้ข้อมูล::( ณ  เดือน พฤษภาคม  2558)  
               1. นายแสวง  แสนบุตร  
               2. นายเลิง  สิงห์พิลา  
               3. นายหวด  ถานะ  
               4. นายหนูเทียน โพธิ์ศรี  
               5. นางดวงจันทร์  พิเคราะห์ผล

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562