Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913277
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1003
1458
13478
3883856
38464
86535
3913277
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 13:39:35

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ชุมชนบ้านซำโองหมู่ 6

บ้านซำโอง  หมู่ที่ 6
ตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

1. ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน  บ้านซำโอง หมู่ที่ 6 แยกออกมาจากบ้านสว่าง หมู่ที่ 4 โดยการประกาศจัดตั้งหมู่บ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า บ้านซำโอง เพราะตั้งชื่อตามหนองน้ำของหมู่บ้านคือ หนองซำโองมีนายลำดวน จันโนราช เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  การก่อตั้งวัดป่าศิริธรรมาวาสมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า เมื่อครั้งอดีตหลวงพ่อบัว ได้ธุดงค์มาอยู่บริเวณป่าช้าบ้านสว่าง  ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดป่าศิริธรรมาวาสขึ้น แต่เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว หลวงพ่อบัวไม่ได้ประจำอยู่วัดนี้ แต่ให้ลูกศิษย์คือ หลวงพ่อไกร เป็นผู้อยู่ประจำวัดแทน

2. รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    1. นายลำดวน  จันโนราช
    2. นายลำดวน  จันโนราช(ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

3. วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
    เดือนอ้าย  ประเพณีบุญข้าวกรรม (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญข้าวกรรม)
    เดือนยี่   ประเพณีบุญคูณข้าว (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญคูณข้าว)
    เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่
    เดือนสี่   ประเพณีบุญพระเวส
    เดือนห้า   ประเพณีวันสงกรานต์
    เดือนหก   ประเพณีบุญบั้งไฟ
    เดือนเจ็ด  ประเพณีทำบุญซำฮะ (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญซำฮะ)
    เดือนแปด  ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา
    เดือนเก้า  ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
    เดือนสิบ   ประเพณีทำบุญข้าวสาก
    เดือนสิบเอ็ด  ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
    เดือนสิบสอง  ประเพณีทำบุญกฐิน

4. ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    4.1 รายชื่อหมอยาแผนโบราณ/หมอเป่า   
         1) นายตวด  ทนคำ  (เสียชีวิตแล้ว)   
         2) นายคำ  คูณศรี  (เสียชีวิตแล้ว)   
         3) นายไข  เอกตาแสง  (เสียชีวิตแล้ว)   
         4) นายแชง  ภูคำวงค์  (เสียชีวิตแล้ว)   
         5) นายอ้วน  หม่องคำหมื่น (เสียชีวิตแล้ว)   
         6) นายกลม  ถานะ  (เสียชีวิตแล้ว)   
         7) หลวงพ่อบัวจันทร์  วรรณสาโร

   4.2 รายชื่อหมอขวัญ/หมอสูตร
        1) นายโจ่ (ไม่ทราบนามสกุล) (เสียชีวิตแล้ว)
        2) นายจันทร์ดี  อาษาสนา (เสียชีวิตแล้ว)

   4.3 รายชื่อหมอตำแย
        1) นางโม่  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)
        2) นางใบ  เอกตาแสง  (เสียชีวิตแล้ว)
        3) นายกลม  ถานะ  (เสียชีวิตแล้ว)
        4) นางโชค  ทนคำ    (เสียชีวิตแล้ว)

   4.4 รายชื่อหมอลำทรง
         1) นางเผ่า  ถานะ  (เสียชีวิตแล้ว)
         2) นางสี  ถานะ   (เสียชีวิตแล้ว)
         3) นางขำ  ภูคำวงค์  (เสียชีวิตแล้ว)   
         4) นางดาน้อย  ศรีสงคราม (เสียชีวิตแล้ว)   
         5) นางพา  ถานะ   (เสียชีวิตแล้ว)   
         6) นางอ่าง  แสนบุตร   
         7) นางลำดวน  หม่องคำหมื่น   
         8) นางสมร  อาษาสนา

 

 

ผู้ให้ข้อมูล::( ณ  เดือน พฤษภาคม  2558)  
              1. หลวงพ่อบัวจันทร์  วรรณสาโร  
              2. นางอ่าง  แสนบุตร

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562