Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913211
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
937
1458
13412
3883856
38398
86535
3913211
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 12:53:54

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ชุมชนบ้านหลุบเหลาหมู่ 5

บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5
ตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

1. ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน  เมื่อประมาณ พ.ศ.2441 พ่อใหญ่วังฆะฮาด โพธิ์ศรี ได้อพยพมาจากบ้านกระนวน (ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ในปัจจุบัน) เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและดำรงชีพ และเป็นผู้นำในการก่อตั้งหมู่บ้าน เมื่อแรกก่อตั้งหมู่บ้านมีชื่อว่าบ้านเหล่านาดี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหลุบเลา สาเหตุเพราะหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นเลา ขึ้นเป็นป่าทึบ จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านหลุบเลา แรกเริ่มการก่อตั้งหมู่บ้าน มี 3 ครอบครัว คือ ครอบครัวของพ่อใหญ่วังฆะฮาด โพธิ์ศรี ครอบครัวของพ่อใหญ่ขุนนิคม รัตนพล และครอบครัวของพ่อใหญ่สังข์ รัตนพล  หลังจากที่มีการก่อตั้งหมู่บ้านแล้ว หลวงพ่อพรมมา ได้ก่อตั้งวัดท่าแขก ขึ้น สาเหตุที่ชื่อวัดท่าแขก เพราะในสมัยก่อนการเดินทางไปมาหาสู่กันของคนแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างลำบาก ใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนในการเดินทาง เพราะต้องเดินเท้า ประกอบกับพื้นที่เป็นป่า มีสัตว์ดุร้าย เช่น เสือ ช้าง งู เป็นต้น ทำให้คนไม่กล้าเดินทางในตอนกลางคืน จำเป็นต้องพักค้างคืนที่วัดก่อนที่จะออกเดินทางต่อในตอนเช้า จึงทำให้ได้ชื่อว่าวัดท่าแขกตั้งแต่นั้นมา

2. รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    1. นายกลม  คำภูเวียง (เสียชีวิตแล้ว)
    2. นายสี  พุทธะมาตย์ (เสียชีวิตแล้ว)
    3. นายสาน  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)
    4. นายเฮียม  จันโนราช (เสียชีวิตแล้ว)
    5. นายบุญ  คำภูเวียง (เสียชีวิตแล้ว)
    6. นายสายยนต์  ภูมีศรี (เสียชีวิตแล้ว)
    7. นายลุย  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)
    8. นายทองไสย์  มุงคุณคำชาว
    9. นายบุญเตียง  โพธิ์ศรี
    10. นายบุญถม  มงคุณคำชาว
    11. นายณรงค์  สมปัญญา
    12. นายลำใย พลอามาตร  (เสียชีวิตแล้ว)
    13. นายบุญถม  มงคุณคำชาว (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

3. วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
    เดือนอ้าย  ประเพณีบุญข้าวกรรม (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญข้าวกรรม)
    เดือนยี่   ประเพณีบุญคูณข้าว (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญคูณข้าว)
    เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่
    เดือนสี่   ประเพณีบุญพระเวส
    เดือนห้า   ประเพณีวันสงกรานต์
    เดือนหก   ประเพณีบุญบั้งไฟ
    เดือนเจ็ด  ประเพณีทำบุญซำฮะ (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญซำฮะ)
    เดือนแปด  ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา
    เดือนเก้า  ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
    เดือนสิบ   ประเพณีทำบุญข้าวสาก
    เดือนสิบเอ็ด  ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
    เดือนสิบสอง  ประเพณีทำบุญกฐิน

4. ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    4.1 รายชื่อหมอยาแผนโบราณ/หมอเป่า   
         1) นายแพทย์  (ไม่ทราบนามสกุล)  (เสียชีวิตแล้ว)   
         2) นายสุธี  โพธิ์ศรี   (เสียชีวิตแล้ว)   
         3) นายกลม  พิเคราะห์ผล   (เสียชีวิตแล้ว)   
         4) นายลุย  โพธิ์ศรี   (เสียชีวิตแล้ว)

   4.2 รายชื่อหมอขวัญ/หมอสูตร
        1) นายตุ่น  ติงยะ (เสียชีวิตแล้ว)
        2) นายกัน  ภูคำน้อย (เสียชีวิตแล้ว)
        3) นายคูณ  อาษาสนา (เสียชีวิตแล้ว)
        4) นายแสวง  แสนบุตร 
        5) นายบัวศรี  โพธิ์ศรี 
        6) นายสงวน  โพธิ์ศรี  
   4.3 รายชื่อหมอตำแย   
        1) นางหอม  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)
        2) นางผิว (ไม่ทราบนามสกุล) (เสียชีวิตแล้ว)   
        3) นางสอน  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)   
        4) นางจันดี  ค่อมบุสดี  (เสียชีวิตแล้ว)   
        5) นางบุญ  แสนสวนจิต  (เสียชีวิตแล้ว)   
        6) นางพุธ  พิเคราะห์ผล  (เสียชีวิตแล้ว)
   4.4 หมอแคน   
        1) นายนายกัน  อาษาสนา (เสียชีวิตแล้ว)   
        2) นายมุ่ง  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)
   4.5 หมอจ้ำ   
         1) นายคูณ  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)

ผู้ให้ข้อมูล::( ณ  เดือน พฤษภาคม  2558)  
         1. นายแสวง  แสนบุตร  
         2. นายเลิง  สิงห์พิลา  
         3. นายหวด  ถานะ  
         4. นายหนูเทียน โพธิ์ศรี  
         5. นางดวงจันทร์  พิเคราะห์ผล

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562