Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913215
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
941
1458
13416
3883856
38402
86535
3913215
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 12:54:49

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ชุมชนบ้านสว่างหมู่ 4

บ้านสว่าง หมู่ที่ 4
ตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

1. ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน  นายหลวงวงษ์ แสนบุตร (พ่อใหญ่โป่) พร้อมด้วยครอบครัว  ได้อพยพมาจากบ้านกระนวนตำบลกระนวน ขณะนั้นขึ้นกับอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาถางป่า ทำนา ทำไร่  ในบริเวณที่ตั้งบ้านสว่างในปัจจุบัน ต่อมามีอีกหลายครอบครัวย้ายตามมา ส่วนใหญ่มาจากบ้านกระนวนและที่อื่นบ้าง  ต่อมาในปี พ.ศ.2434 ได้ร่วมกันก่อตั้งหมู่บ้าน เพราะเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และแหล่งน้ำ มีสัตว์นานาชนิด เช่น กระต่าย กระแต ละมั่ง เป็นต้น สาเหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านสว่าง เพราะมีวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าคือ  เกิดลำแสงสว่างเจิดจ้าบนท้องฟ้า ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบั้งไฟพญาแถน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสว่าง ตั้งแต่นั้นมา  ในปี พ.ศ.2536 ได้แบ่งแยกจากตำบลกระนวนมาเป็นตำบลห้วยเตย โดยได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 กำหนดให้มีการเลือกตั้งกำนันตำบลห้วยเตย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2536  การก่อตั้งวัดยางคำ มีหลวงพ่อโจ่เป็นผู้ก่อตั้งวัด  สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดยางคำ เพราะบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นยาง เป็นจำนวนมาก และอยู่ใกล้กับหนองคำ จึงตั้งชื่อวัดว่า วัดยางคำ

2. รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน  
    1. นายขุนหาญ  อาษาสนา (เสียชีวิตแล้ว)  
    2. นายอวน  แสนบุตร  (เสียชีวิตแล้ว)  
    3. นายบุญหอง  วรรณสาร (เสียชีวิตแล้ว)  
    4. นายก๋า  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)  
    5. นายนวน  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)  
    6. นายหนู  ภูคำวงษ์  (เสียชีวิตแล้ว)  
    7. นายนวน  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)  
    8. นายเคน  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)  
    9. นายพวง  แสนบุตร  (เสียชีวิตแล้ว)   
    10. นายผัน  ภูคำวงค์  
    11. นายอุดม  แสนบุตร   (กำนันตำบลห้วยเตย)

3. วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
    เดือนอ้าย  ประเพณีบุญข้าวกรรม (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญข้าวกรรม)
    เดือนยี่   ประเพณีบุญคูณข้าว (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญูคูณข้าว)
    เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่
    เดือนสี่   ประเพณีบุญพระเวส
    เดือนห้า   ประเพณีวันสงกรานต์
    เดือนหก   ประเพณีบุญบั้งไฟ
    เดือนเจ็ด  ประเพณีทำบุญซำฮะ (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญซำฮะ)
    เดือนแปด  ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา
    เดือนเก้า  ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
    เดือนสิบ   ประเพณีทำบุญข้าวสาก
    เดือนสิบเอ็ด  ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
    เดือนสิบสอง  ประเพณีทำบุญกฐิน

4. ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    4.1 รายชื่อหมอยาแผนโบราณ/หมอเป่า   
          1) นายตวด  ทนคำ  (เสียชีวิตแล้ว)   
          2) นายคำ  คูณศรี  (เสียชีวิตแล้ว)   
          3) นายไข  เอกตาแสง  (เสียชีวิตแล้ว)   
          4) นายแชง  ภูคำวงค์  (เสียชีวิตแล้ว)   
          5) นายอ้วน  หม่องคำหมื่น (เสียชีวิตแล้ว)   
          6) นายกลม  ถานะ  (เสียชีวิตแล้ว)   
          7) หลวงพ่อบัวจันทร์  วรรณสาโร
     4.2 รายชื่อหมอขวัญ/หมอสูตร
          1) นายโจ่ (ไม่ทราบนามสกุล) (เสียชีวิตแล้ว)
          2) นายจันทร์ดี  อาษาสนา (เสียชีวิตแล้ว)
    4.3 รายชื่อหมอตำแย
          1) นางโม่  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)
          2) นางใบ  เอกตาแสง (เสียชีวิตแล้ว)
          3) นายกลม  ถานะ (เสียชีวิตแล้ว)
          4) นางโชค  ทนคำ  (เสียชีวิตแล้ว)
   4.4 รายชื่อหมอลำทรง   
         1) นางเผ่า  ถานะ  (เสียชีวิตแล้ว)
         2) นางสี  ถานะ   (เสียชีวิตแล้ว)
         3) นางขำ  ภูคำวงค์  (เสียชีวิตแล้ว)
         4) นางดาน้อย  ศรีสงคราม (เสียชีวิตแล้ว)   
         5) นางพา  ถานะ   (เสียชีวิตแล้ว)   
         6) นางอ่าง  แสนบุตร   
         7) นางลำดวน  หม่องคำหมื่น (เสียชีวิตแล้ว)   
         8) นางสมร  อาษาสนา
   4.5 หมอแคน   
         1) นายสาน  โพธิ์ศรี   
         2) นายทน  โพธิ์ศรี

ผู้ให้ข้อมูล:::( ณ  เดือน พฤษภาคม  2558)  
               1. หลวงพ่อบัวจันทร์  วรรณสาโร  
               2. นางอ่าง  แสนบุตร

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562