Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913306
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1032
1458
13507
3883856
38493
86535
3913306
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 14:11:37

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ชุมชนบ้านโสกนาแก้วหมู่ 3

บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3
ตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

1. ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน  ในสมัยนั้นมีนายจำปา อาษาสนา และนายบุบผา โพธิ์ศรี อพยพมาจากอุบลราชธานี มาทำมาหากินอยู่ที่บ้านจานในปัจจุบัน จากนั้นเดินทางมาอาศัยทำมาหากินเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย อยู่ที่บ้านกระนวนในปัจจุบัน ขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านกระนวนก็ได้ต้อนวัว ต้อนควาย มาเลี้ยงที่บริเวณห้วยโสก 3 ขา เป็นประจำ จากนั้นจึงอพยพครอบครัวมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณห้วยโสก 3 ขา สาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านโสกขาแก้ว เพราะวันหนึ่งขณะที่เลี้ยงวัว เลี้ยงควายอยู่บริเวณห้วยโสก 3 ขา มีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาชีพเป็นผู้ส่งสาส์นเดินทางมาพักและดื่มน้ำที่ห้วยโสก 3 ขา แต่เกิดสำลักน้ำตายบริเวณขาของผู้ตายสลักชื่อว่านางแก้ว  จากนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านโสกขาแก้ว  การก่อตั้งวัดหายโศก มีหลวงพ่อไทย อพยพมาจากอุดรธานี มาตั้งวัดอยู่บริเวณถังน้ำประปาหมู่บ้านในปัจจุบันพร้อมกับเณรกัน ต่อมาหลวงพ่อเลิง (นายสมจิตร เอกตาแสง) กับชาวบ้านได้พากันย้ายวัดมาตั้งบริเวณวัดหายโศกในปัจจุบัน สาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดหายโศก เพราะหลวงพ่อเลิงเคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหายโศก จังหวัดหนองคาย แต่ชาวบ้านได้นิมนต์กลับมา จึงตั้งชื่อวัดหายโศก ตามที่เคยไปจำพรรษามา เจ้าอาวาสคนแรกคือ หลวงพ่อเลิง

2. รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    1. นายบุบผา  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)
    2. นายจำปา  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)
    3. นายบัว  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)
    4. นายจันทร์  โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)
    5. นายโจม  อาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)
    6. นายหุ่ยอาษาสนา  (เสียชีวิตแล้ว)
    7. นายบุญแปลง  หม่องคำหมื่น (เสียชีวิตแล้ว)
    8. นายทองโรจน์  โพธิ์ศรี
    9. นายสมร  แสนบุตร  (เสียชีวิตแล้ว)
    10. นายบุญสี  โพธิ์ศรี
    11. นายสมหมาย แก้วใส  (เสียชีวิตแล้ว)
    12. นายสงบ เอกตาแสง 
    13. นายวิไล  ละมัยกลาง (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

3. วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
    เดือนอ้าย  ประเพณีบุญข้าวกรรม (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญข้าวกรรม)
    เดือนยี่   ประเพณีบุญคูณข้าว(ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญคูณข้าว)
    เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่
    เดือนสี่   ประเพณีบุญพระเวส
    เดือนห้า   ประเพณีวันสงกรานต์
    เดือนหก   ประเพณีบุญบั้งไฟ
    เดือนเจ็ด  ประเพณีทำบุญซำฮะ(ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญซำฮะ)
    เดือนแปด  ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา
    เดือนเก้า  ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
    เดือนสิบ   ประเพณีทำบุญข้าวสาก
    เดือนสิบเอ็ด  ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
    เดือนสิบสอง  ประเพณีทำบุญกฐิน

4. ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    4.1 รายชื่อหมอยาแผนโบราณ/หมอเป่า
         1) นายเพ็ง  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)   
         2) นายกัณหา ภูมิพัฒน์ (เสียชีวิตแล้ว)   
         3) นายแพน วงษ์พัฒน์ (เสียชีวิตแล้ว)   
         4) นายมีชัย  มุ่งหมาย (เสียชีวิตแล้ว)   
         5) นายไพรวัลย์  วงษ์เบาะ   
         6) นายประสิทธิ์  ศรีโกศล

4.2 รายชื่อหมอขวัญ/หมอสูตร
         1) นายบุญมา  (เสียชีวิตแล้ว)
         2) นายแพน  วงษ์พัฒน์ (เสียชีวิตแล้ว)
         3) นายกัณหา  ภูมิพัฒน์ (เสียชีวิตแล้ว)
         4) นายเพ็ง  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)
         5) นายมีชัย  มุ่งหมาย (เสียชีวิตแล้ว)
         6) นายทองโรจน์  โพธิ์ศรี 
         7) นายบุญมี  กลางจันทา

4.3 รายชื่อหมอตำแย
         1) นางบ้วง  แสนบุตร (เสียชีวิตแล้ว)   
         2) นายอ่อน  แสนบุตร (เสียชีวิตแล้ว)   
         3) นางเงิน  อาษาสนา   
         4) นางบัวลา  หม่องคำหมื่น   
         5) น.ส.จันทร์  โพธิพล

4.4 รายชื่อหมอลำทรง   
         1) นางทองใบ  ป้องเรือ (เสียชีวิตแล้ว)   

         2) นางแหวน  วงษ์พัฒน์

4.5 รายชื่อหมอแคน  
         1) นายบุญหนา  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)   
         2)นายมีชัย  มุ่งหมาย (เสียชีวิตแล้ว)   
         3) นายบุญศรี  โพธิ์ศรี

ผู้ให้ข้อมูล:::( ณ  เดือน พฤษภาคม  2558) 1. นายทองโรจน์  โพธิ์ศรี 

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562