Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913279
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1005
1458
13480
3883856
38466
86535
3913279
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 13:42:16

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ชุมชนบ้านห้วยฝ้ายหมู่ 2

บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเตย  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

1. ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน  บ้านหัวฝาย เดิมมีชื่อว่าบ้านหนองกุงดิ่ง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2475 เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด ทำให้มีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก นายใส่ ไม่ทราบนามสกุล จึงได้พาชาวบ้านอพยพออกจากบ้านหนองกุงดิ่ง มาตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่ชื่อบ้านหัวฝาย สาเหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านหัวฝาย เพราะตั้งชื่อตามหนองน้ำที่ชื่อหนองฝาย พออพยพมาตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่เหนือหนองฝาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหัวฝายตั้งแต่นั้นมา  

2. รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

    1. นายจันทร์  (ไม่ทราบนามสกุล) (เสียชีวิตแล้ว)

    2. นายอินทร์ ไชยเรือง  (เสียชีวิตแล้ว)
    3. นายฟั่น มุ่งหมาย  (เสียชีวิตแล้ว)
    4. นายฟั่น มุ่งหมาย  (เสียชีวิตแล้ว)
    5. นายชาย สีแก้ว  (เสียชีวิตแล้ว)
    6. นายสุบิน ไชยเรือง  (เสียชีวิตแล้ว)
    7. นายจันทร์ โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว)
    8. นายสา จันทกล  (เสียชีวิตแล้ว) 
    9. นายสิงห์ โพธิ์ศรี  (เสียชีวิตแล้ว) 
    10. นายสมพงษ์ จันทกล
    11. นายสมพงษ์ จันทกล

    12. นายไพบูลโนนทิง

    13. นายบุดดี เบ้าชนะ (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

3. วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต เดือนอ้าย  ประเพณีบุญข้าวกรรม (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญข้าวกรรม)

    เดือนยี่   ประเพณีบุญคูณข้าว(ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญคูณข้าว)
    เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่
    เดือนสี่   ประเพณีบุญพระเวส
    เดือนห้า   ประเพณีวันสงกรานต์ 
    เดือนหก   ประเพณีบุญบั้งไฟ
    เดือนเจ็ด  ประเพณีทำบุญซำฮะ(ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญซำฮะ)
    เดือนแปด  ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา
    เดือนเก้า  ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
    เดือนสิบ   ประเพณีทำบุญข้าวสาก
    เดือนสิบเอ็ด  ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
    เดือนสิบสอง  ประเพณีทำบุญกฐิน  
4. ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
    4.1 รายชื่อหมอยาแผนโบราณ/หมอเป่า   
         1) นายบุญด้วง  คำแพงหิน   
         2) นายจันลา  พิมพ์โกทา
    4.2 รายชื่อหมอตำแย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
         1) นางอ่อน โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)    
         2) นางปอย ชินแสน
    4.3 หมอลำเทียม (รักษาคนป่วย)   
          1) นางป้อม  ไชยเรือง (เสียชีวิตแล้ว)   
          2)นางดา  อุปนันท์ (เสียชีวิตแล้ว)   
          3) นางน้อย  ไชยเรือง
    4.4 หมอแคน   
          1) นายแก้ว  เบ้าชนะ

ผู้ให้ข้อมูล  :::( ณ  เดือน พฤษภาคม  2558)  1. นายจันลา  พิมพ์โกทา

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562