Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913252
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
978
1458
13453
3883856
38439
86535
3913252
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 13:22:51

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

เนื้อหา

ชุมชนบ้านห้วยเตยหมู่ 1

บ้านห้วยเตย หมุ่ที่ 1
ตำบลห้วยเตย อำเอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

1. ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน  เมื่อประมาณปี พ.ศ.2424 นายอวด โพธิ์ศรี พร้อมกับครอบครัวได้อพยพออกจากบ้านหนองกุงดิ่ง(บริเวณหนองกุงดิ่ง ในปัจจุบัน) เนื่องจากเกิดโรคอหิวาตกโรคระบาด  ทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นายอวด โพธิ์ศรีจึงได้อพยพครอบครัวมาตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่  และตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านห้วยเตย เพราะที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณลำห้วยเตย (สาเหตุที่ชื่อลำห้วยเตย เพราะบริเวณลำห้วยมีต้นเตยเป็นจำนวนมาก) แรกเริ่มตั้งหมู่บ้านขึ้นกับอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นประมาณ พ.ศ.2491 เปลี่ยนมาขึ้นกับตำบลกระนวน  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ประมาณปี พ.ศ.2508 ได้แยกออกจากตำบลกระนวนมาเป็นตำบลคำแมด และต่อมาประมาณปี พ.ศ.2532 ได้แยกออกจากตำบลคำแมด มาเป็นตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

2. รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน 
    1. นายใส  พิมพ์โกทา  (เสียชีวิตแล้ว)
    2. นายจร  เทียมวงษ์  (เสียชีวิตแล้ว)
    3.นายใบ  มุงคุณคำชาว  (เสียชีวิตแล้ว)
    4.นายเคนมาย  เทียมวงษ์ (เสียชีวิตแล้ว)
    5.นายบุญเฮียง  โพธิ์ศรี
    6.นายทองคำ  เอกตาแสง
    7.นายสำลิตร  เทียมวงษ์
    8.นายบุญธรรม  มุ่งหมาย (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

3. วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
     เดือนอ้าย  ประเพณีบุญข้าวกรรม (ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญข้าวกรรม)
     เดือนยี่   ประเพณีบุญคูณข้าว(ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญคูณข้าว)
     เดือนสาม  ประเพณีบุญข้าวจี่
     เดือนสี่   ประเพณีบุญพระเวส
     เดือนห้า   ประเพณีวันสงกรานต์
     เดือนหก   ประเพณีบุญบั้งไฟ
     เดือนเจ็ด  ประเพณีทำบุญซำฮะ(ปัจจุบันไม่นิยมจัดประเพณีบุญซำฮะ)
     เดือนแปด  ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา
     เดือนเก้า  ประเพณีทำบุญข้าวประดับดิน
     เดือนสิบ   ประเพณีทำบุญข้าวสาก
     เดือนสิบเอ็ด  ประเพณีทำบุญวันออกพรรษา
     เดือนสิบสอง  ประเพณีทำบุญกฐิน

4. ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
     4.1 รายชื่อหมอยาแผนโบราณ/หมอเป่า   
           1) นายหนู  ดวงสิมมา (เสียชีวิตแล้ว)
           2) นายทอน  ชูวิชัย (เสียชีวิตแล้ว)   
           3) นายสาย  เทียมวงษ์ (เสียชีวิตแล้ว)   
           4) นายพุฒิ  พิมพ์โกทา   
           5) นายบุญชู  โพธิ์ศรี   
           6) นายดำ  แนบคำ

 4.2 รายชื่อหมอขวัญ/หมอสูตร   
          1) นายคูณ  รังวัสสา (เสียชีวิตแล้ว)   
          2) นายทองคำ  มุ่งหมาย (เสียชีวิตแล้ว)   
          3) นายทองคำ  เอกตาแสง   
          4) นายสวัสดิ์  พิมพ์โกทา

 4.3 รายชื่อหมอตำแย   
          1) นางเบ้า  มุ่งหมาย (เสียชีวิตแล้ว)   
          2) นางกลม  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)   
          3) นางมุม  เนื่องมัจฉา (เสียชีวิตแล้ว)

 4.4 หมอธรรม (รักษาเด็ก)   
          1) นายบุญ  โพธิ์ศรี (เสียชีวิตแล้ว)

 4.5หมอจ้ำ   
         1) นายคำภา ไชยพิมูล (เสียชีวิตแล้ว)

ผู้ให้ข้อมูล:::( ณ  เดือน พฤษภาคม  2558)  
                1. นายเสาร์  มุ่งหมาย  
                2. นางท่อน  โพธิ์ศรี

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562