Get Adobe Flash player
No images

สำหรับสมาชิก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3913214
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
940
1458
13415
3883856
38401
86535
3913214
Your IP: 18.210.24.208
Server Time: 2020-01-17 12:54:48

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ผูดูแลระบบ
เปิดเว็บ 17 มิถุนายน 2558

ราคาทองคำวันนี้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

bullet pieces 1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

bullet pieces 2. งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
bullet pieces 3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-18 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 2322-โรงเรียนบ้านหลุบเลา-บ้านจอมศรี หมู่ที่ 5

 

 

ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-12 สายบ้านซำโอง แยกทางหลวง 2152-บ้านโสกขาแก้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-18 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 2322-โรงเรียนบ้านหลุบเลา-จอมศรีnew

 

เอกสารสอบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-12 สายบ้านซำโอง แยกทางหลวง 2152-บ้านโสกขาแก้ว 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-18 สายแยกทางหลวง 2322-โรงเรียนบ้านหลุบเลา-บ้านจอมศรีnew 

 

 

รูปแบบรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-12 สายบ้านซำโอง แยกทางหลวง 2152-บ้านโสกขาแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-18 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน2322-โรงเรียนบ้านหลุบเลา-บ้านจอมศรีnew 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.01)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-12 สายบ้านซำโอง แยกทางหลวง 2152-บ้านโสกขาแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ 217-18 สายแยกทางหลวงแผ่นดิน2322-โรงเรียนบ้านหลุบเลา-บ้านจอมศรีnew

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สขร.1)

ตุลาคม2561

พฤศจิกายน2561

ธันวาคม2561 

มกราคม62

กุมภาพันธ์62

มีนาคม62

เมษายน62

พฤษภาคม62

มิถุนายน62

กรกฎาคม62

สิงหาคม62 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจำปาสัก บ้านซำโอง ม.6

2.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ดอนปู่ตาบ้านหัวฝาย ม.2

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนคสล.สายแยกทางหลวง2322-หนองซำโอง-วัดยางคำ-ป่าไผ่ บ้านซำโอง หมู่ที่ 6

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนคสล.สายบ้านห้วยเตย-หลุบหว้า-กม.4-แยกบ้านดงซำ (ขก.ถ 217-01) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1

5.โครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยเตย

6.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.ห้วยเตยหลังที่ 2

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายจราจร2152-สวา่าง-น้ำจั้น ม.4

 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจำปาสัก บ้านซำโอง ม.6

2.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ดอนปู่ตาบ้านหัวฝาย ม.2

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนน คสล.สายแยกทางหลวง 2322-หนองซำโอง-วัดยางคำ-ป่าไผ่ บ้านซำโอง หมู่ที่ 6

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนคสล.สายบ้านห้วยเตย-หลุบหว้า-กม.4-แยกบ้านดงซำ (ขก.ถ 217-01) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1

5.โครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยเตย

6.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.ห้วยเตยหลังที่ 2

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายจราจร2152-สวา่าง-น้ำจั้น ม.4

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจำปาสักบ้านซำโอง ม.6

2.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ดอนปู่ตาบ้านหัวฝาย ม.2

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนคสล.สายแยกทางหลวง 2322-หนองซำโอง-วัดยางคำ-ป่าไผ่ บ้านซำโอง หมู่ที่ 6

4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนคสล.สายบ้านห้วยเตย-หลุบหว้า-กม.4-แยกบ้านดงซำ (ขก.ถ 217-01) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1

5.โครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยเตย

6.โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.ห้วยเตยหลังที่ 2

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมขยายจราจร2152-สวา่าง-น้ำจั้น ม.4

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สขร.1)

ตุลาคม60

พฤศจิกายน60

ธันวาคม60

มกราคม61

กุมภาพันธ์61

 

 

ประกาศขายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

bullet pieces ประกาศขายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ

bullet pieces ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

bullet pieces ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ห้วยเตยnew

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ห้วยเตยnew

bullet pieces โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยเตย-หลุบหว้า ม.1

bullet pieces โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายรุ่งเรืองพัฒนา ม.4

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสานซำโอง-วัดยางคำ ม.6

      โครงการขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านซำโองแยกทางหลวง 2152-บ้านโสกขาแก้ว ม.3

 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

bullet pieces โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยเตย-หลุบหว้า ม.1

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายรุ่งเรืองพัฒนา ม.4

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายซำโอง-วัดยางคำ ม.6

      โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซำโองแยกทางหลวง 2152-บ้านโสกขาแก้วม.3

 

เอกสารสอบราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเตย1

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเตย2

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเตย3

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเตย4

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

bullet pieces โครงการสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ห้วยเตย

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ห้วยเตย

 

 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

bullet piecesประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

bullet pieces ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  

 

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สขร.1)

      ตุลาคม59

bullet pieces พฤศจิกายน59

bullet pieces ธันวาคม59

bullet pieces มกราคม60

      กุมภาพันธ์60

      มีนาคม60

      เมษายน60

      พฤษภาคม60

      มิถุนายน60

     กรกฎาคม60

     สิงหาคม60

 

ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

bullet pieces เอกสารแนบท้ายประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

bullet pieces ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.ตำบลห้วยเตย

bullet pieces ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะ จำนวน 7 หมู่บ้าน

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเตย  

bullet pieces โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะจำนวน 7 หมุ่บ้าน

bullet pieces โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบบ้านคุ้มเหนือ บ้านโสกขาแก้ว ม.3

bullet pieces โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา-บ้านจอมศรี บ้านหลุบเลา ม.5

bullet pieces โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหนองขาม บ้านหนองขามหมู่ที่ 7

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ

bullet pieces โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยหลังที่2

     โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านห้วยเตย-หลุบหว้า บ้านห้วยเตย ม.1

 

 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

bullet pieces โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะจำนวน 7 หมู่บ้าน

bullet pieces โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะจำนวน 7 หมู่บ้าน(ต่อ)

bullet pieces โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบบ้านคุ้มเหนือ บ้านโสกขาแก้ว ม.3

bullet pieces โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา-บ้านจอมศรี บ้านหลุบเลา ม.5

     ดครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา-บ้านจอมศรี บ้านหลุบเลา ม.5

bullet pieces โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหนองขาม บ้านหนองขาม ม.7

bullet pieces โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำชนิดรางวีพร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายรถทัวร์ บ้านซำโอง ม.6

bullet pieces โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำชนิดรางวีพร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายรถทัวร์ บ้านซำโอง ม.6

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ1new

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ2new

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ3new

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ4

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ5

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ6

bullet pieces โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยหลังที่2(1) 

bullet pieces โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตยหลังที่2(2)

bullet pieces โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่นวตำบลห้วยเตยหลังที่2(3)

 

เอกสารสอบราคา

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยเตย1

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยเตย2

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยเตย3

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุตำบลห้วยเตย4

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเตย

bullet pieces โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะ จำนวน 7 หมู่บ้าน

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยเตย

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง/การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง(วิธีตกลงราคา)2559

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1(1)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1(2)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.1(3)

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านห้วยเตย-หลุบหว้า บ้านห้วยเตย ม.1(1)

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านห้วยเตย-หลุบหว้า บ้านห้วยเตย ม.1(2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.บ้านหลุบเลา-จอมศรี ม.5(1) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.บ้านหลุบเลา-จอมศรี ม.5(2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านคุ้มเหนือ ม.3(1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านคุ้มเหนือ ม.3(2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองขาม ม.7(1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองขาม ม.7(2)

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำรางวีหน้าวัดยางคำ ม.4(1)

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำรางวีหน้าวัดยางคำ ม.4(2)

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำรางวีหน้าวัดยางคำ ม.4(3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลากลางบ้าน ม.3(1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลากลางบ้าน ม.3(2)

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำชนิดรางวีสายรถทัวร์ ม.6(1)

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำชนิดรางวีสายรถทัวร์ ม.6(2)

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำชนิดรางวีสายรถทัวร์ ม.6(3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายกลางบ้านตอน2 ม.6(1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายกลางบ้านตอน2 ม.6(2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายกลางบ้านตอน2 ม.6(3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายกลางบ้านตอน2 ม.6(4)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย-หนองตะนา ม.2(1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวฝาย-หนองตะนา ม.2(2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรางวีสายสว่างพัฒนา-แยกคำเจริญ ม.4(1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรางวีสายสว่างพัฒนา-แยกคำเจริญ ม.4(2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรางวีสายสว่างพัฒนา-แยกคำเจริญ ม.4(3)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำรางวีสายสว่างพัฒนา-แยกคำเจริญ ม.4(4)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา-จอมศรี ม.5(1)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา-จอมศรี ม.5(2)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนบ้านหลุบเลา-จอมศรี ม.5

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย(1)

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย(2)

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย(3)

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยเตยหลังที่2ห้องประชุม(1)

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยเตยหลังที่2ห้องประชุม(2)

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยเตยหลังที่2ห้องประชุม(3)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

bullet pieces โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเตย

bullet pieces โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนขยะ จำนวน 7 หมู่บ้าน

bullet pieces โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยเตย

 

  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถกู้ชีพ)

bullet pieces ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง1

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง2

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลาง

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลาง4

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง5

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลาง6

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง7

bullet pieces เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์ อปพร.(หน่วยกู้ภัย)(1)

bullet pieces เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.(หน่วยกู้ภัย)(2)

bullet pieces เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.(หน่วยกู้ภัย)(3)

bullet pieces เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.(หน่วยกู้ชีพ)(4)

bullet pieces เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.(หน่วยกู้ชีพ)(5)

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดยางคำ-โรงเรียนเก่า บ้านสว่าง ม.4

bullet pieces ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายวัดยางคำ-โรงเรียนเก่าบ้านสว่างม.4

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านหลุบเลา-โสกดินแดง(ตอนสี่แยกยายพุด) ม.5 

bullet pieces ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านหลุบเลา-โสกดินแดง(ตอนสี่แยกยายพุด)ม.5 

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซำโองเจริญ บ้านซำโอง ม.6 

bullet pieces ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซำโองเจริญ ม.6 

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำรางวีถนนสายกลางบ้านซำโอง ม.6 

bullet pieces ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำรางวีถนนสายกลางบ้านซำโอง ม.6

bullet pieces ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายกลางบ้าน ม.6

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำถนนสายกลางบ้าน บ้านซำโอง ม.6

bullet pieces ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายกลางบ้านซำโอง ม.6 (1)

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำสายกลางบ้านซำโอง ม.6 (2)

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายประชาพิทักษ์พัฒนา บ้านหัวฝายหมู่ 2

bullet pieces ตารางแสดงวงเงินและการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายประชาพิทักษ์พัฒนาบ้านหัวฝาย ม.2

bullet pieces ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายประชาพิทักษ์พัฒนา ม.2

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกขาแก้ว-บ้านซำโอง บ้านโสกขาแก้วหมู่ 3

bullet pieces ตารางแสดงวงเงินและการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโสกขาแก้ว-บ้านซำโอง บ้านโสกขาแก้ว ม.3

bullet pieces ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซำโอง ม.6

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองขาม-สายน้ำประปา บ้านหนองขาม ม.7

bullet pieces ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลาง1

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลาง

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลาง3

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลาง4

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง5

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง6

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลาง

bullet piecesประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองขาม-สายน้ำประปา ม.7

bullet pieces ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อปพร.(กู้ชีพ)อบต.ห้วยเตย

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ1

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ2

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ3

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห้นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ

bullet pieces การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพ5

bullet pieces ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแลราคากลางในการจ้างก่อสร้างศูนย์ อปพร.

bullet pieces ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์ อปพร.หน่วยกู้ภัย

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (แบบ สขร.1)

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม56(1)

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม56(2)

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน56

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม56

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนมกราคม57(1)

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนมกราคม57(2)

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์57

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม57(1)

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม57(2)

bullet pieces สขร.1 ประจำเดือนเมษายน57(1)<a h

มีข้อผิดพลาด
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/www/virtual/huaitoei.com/htdocs/images/gallery/g002/
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/www/virtual/huaitoei.com/htdocs/images/gallery/g002/
แจ้งให้ทราบ
  • JW_SIG_PRG
  • JW_SIG_PRG

Uncategorised

ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง

ผู้ดูแลระบบเว็บ : arnonmusic@gmail.com อานนท์ ยอดสง่า 081-3519582 080-7984568
ลิขสิทธิ์ในเว็บ : เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่ 40170
โทรศัพท์ :กองคลัง 043-040098   สำนักงานปลัด 043-009998


เข้าปรับปรุงแก้ไขเมื่อ : 16 มกราคม 2562